Kalender

Her på siden finder du oplysninger om de aktiviteter som Enhedslisten Christianshavn afholder eller deltager

Generalforsamling og valg af årsmødedelegerede 2021

Arbejdsudvalget indkalder til generalforsamling og valg af delegerede til årsmøde

Onsdag 17. marts kl. 17 – 20 på Zoom

Fra kl. 17 – 18 vælger vi delegerede til årsmødet efter et oplæg fra AU og debat om hovedforslagene om Enhedslistens boligpolitik og forslag til Enhedslistens organisatoriske udvikling 2021 – 24. Ændringsforslag til forslagen skal være fremme senest onsdag 7. april kl. 12, så delegerede og andre interesserede fra afdelingen vil kunne arrangere et møde, hvor evt. ændringsforslag drøftes.

Alt materialet til årsmødet finder I på https://vores.enhedslisten.dk/demokrati/aarsmoede2021/, også materiale og frister, hvis I ønsker at stille op til tillidsposter,

Vi kan formentlig vælge 3 delegerede og 3 suppleanter – det får vi endeligt at vide før mødet.

Årsmødet afholdes i weekenden 22. – 24. maj, og det er endnu ikke afgjort om det bliver et samlet sted, i regionsgrupper eller virtuelt.

Hvis du allerede nu ved, at du ønsker at stille op som delegeret, så vil vi være glade for at få det af vide, af hensyn til tilrettelæggelsen af en evt elektroniske afsteming. Send derfor gerne en mail til christianshavn@enhedslisten.dk.

Fra kl. 18 – 20 holder vi generalforsamling med denne dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning for 2020

3. Jette Gottlieb om arbejdet i Folketinget

4. Janus Balleby Rønbach om arbejdet i Københavnsbestyrelsen

5. Mogens Holm om arbejdet i Lokaludvalget for Christianshavn

6. Godkendelse af revideret regnskab – Fremsendes senere

7. Budget for det kommende år – Fremsendes senere

8. Indkomne forslag og debat om arbejdet i den kommende tid – herunder forberedelse af kommunevalget 2021 og modstanden mod Lynetteholm
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til christianshavn@enhedslisten.dk

9. Valg af medlemmer af arbejdsudvalget
Der skal vælges flere nye medlemmer til arbejdsudvalget, herunder ny kontaktperson, da Lotte Barfod ønsker at stoppe som kontaktperson (men fortsætte som kasserer) og Dorte Olsen ønsker at stoppe som au-medlem (men fortsætter gerne som webmaster)

10. Valg af
a) Revisor
b) 2 delegerede til Region Hovedstadens Repræsentantskab
c) Medlem og suppleant af Enhedslisten Københavns bestyrelse

11. Eventuelt

Afdelingens vedtægter kan ses her https://christianshavn.enhedslisten.dk/vedtaegter/

Tilmelding nødvendig, senest 17. marts kl. 16, til post@dorteolsen.dk. Ved tilmelding eller i dagene op til delegertvalget og generalforsamlingen får I tilsendt et login til Zoom.

Vi ses på skærmen – kærlig hilsen

Ditlev – karsten.ditlevsen@hotmail.com – tlf. 21247022, Dorte – post@dorteolsen.dk tlf. 24641220 og Lotte – lotte@barfod.org – tlf. 23713150), arbejdsudvalget

 

Kampen mod Lynetteholmen og havnetunnelen

Enhedslisten Christianshavn vil give modstanden mod Lynetteholmen høj prioritet!

Vi er ikke alene – modstanden springer frem mange steder, blandt andet fordi

1 det er et voldsomt dyrt projekt og samtidig unødvendigt, da der i stedet kan bygges boliger på allerede eksisterende arealer i Storkøbenhavn.
2 det giver øget biltrafik i Københavnsområdet.
3 boligerne vil blive for de velstående – ikke for mennesker med almindelig lønindkomst.
4 etablering af Lynetteholmen er ikke en forudsætning for klimasikring af København.
5 projektet gør et stort indgreb i Øresunds økologi .

Og for Christianshavn gælder det desuden, at transport med opfyldningsmaterialer i årevis vil give et uhørt pres på vores gader og veje.

Har du lyst til at deltage aktivt i modstanden mod de to mammut-projekter, hører arbejdsudvalget meget gerne fra dig. – Vi planlægger en række aktiviteter, så snart der bliver mulighed for det. – Du kan melde dig ved sende en mail til christianshavn@enhedslisten.dk

Hvis du er interesseret i at vide mere, så læs en artikel fra Lynetteholmen: https://solidaritet.dk/kommentar-lynetteholmen-vil-oedelaegge-koebenhavn og en udtalelse fra Länsstyrelsen i Skåne, der udtrykker kraftig kritik af projektet (Vedhæftet).

Venlig hilsen fra Dorte, Ditlev og Lotte
Arbejdsudvalget i Enhedslisten Christianshavn

På grund af den aktuelle situation med Covid19, har vi besluttet at vi ikke afholder julefrokost i år.

Arbejdsudvalget arbejder på at arrangere yderligere medlemsaktiviteter og er tilbage her på siden, så snart vi har det klart.

Har du én idé til et arrangement, så tøv ikke med at kontakte arbejdsudvalget

Ditlev –  karsten.ditlevsen@hotmail.com – tlf. 21247022
Dorte – post@dorteolsen.dk tlf. 24641220
Lotte  – lotte@barfod.org – tlf. 23713150


Arbejdsudvalget arbejder på  at arrangere yderligere aktiviteter i 2020.


Følg også med på facebook.