Kalender

Her på siden finder du oplysninger om de aktiviteter som Enhedslisten Christianshavn afholder eller deltager i

 

UDSAT!

Delegertvalg og generalforsamling  24. marts er indtil videre udsat

Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde, som holdes 30. maj – 1. juni. Afdelingen har sandsynligvis tre delegerede samt et antal suppleanter. – Landskontoret giver os de endelige tal inden vores møde.
OBS OBS Hvis du gerne vil vælges som delegeret men ikke kan komme til mødet, så kontakt Ditlev: karsten.ditlevsen@hotmail.com – tlf. 21247022 eller Lotte: lotte@barfod.org – tlf. 23713150.

Generalforsamling med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent og referent
• Beretning for 2019 (Vedhæftet)
• Året i Lokaludvalget /Mogens Holm
• Året i Københavnsbestyrelsen /Eva Enoksen
• Året i Region Hovedstaden /Dorte Olsen
• Godkendelse af et revideret regnskab for det foregående kalenderår – Fremlægges på mødet
• Budget for det kommende år – Fremlægges på mødet
• Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til christianshavn@enhedslisten.dk senest 17. marts.
• Valg af medlemmer af arbejdsudvalget. Dorte, Ditlev og Lotte vil gerne fortsætte, men Lis udtræder. Derfor vil vi meget gerne byde velkommen til nye medlemmer i arbejdsudvalget.
• Valg af – Revisor – Delegerede til Region Hovedstadens Repræsentantskab – Medlem og suppleant af Enhedslisten Københavns bestyrelse
• Eventuelt
Afdelingens vedtægter kan ses her: Vedtægter


Arbejdsudvalget arbejder på  at arrangere yderligere aktiviteter i 2020.


Følg også med på facebook.