Søg økonomisk støtte

Bevægelser, organisationer og aktivister kan søge økonomisk støtte fra Enhedslisten Christianshavn. Generalforsamlingen har derfor besluttet

Retningslinjer for økonomisk støtte

Ansøgninger om økonomisk støtte fra Enhedslisten Christianshavn til andre organisationer, bevægelser, konkrete arrangementer m.v. behandles efter følgende retningslinjer:

1. Formålet skal være i overensstemmelse med Enhedslistens grundværdier og fortrinsvis forankret i lokale aktiviteter.

2. Der skal være klarhed over, hvad bidraget går til: Dokumenteret og begrundet ansøgning, med bl.a. adresse, e-mail, telefonnummer til kontaktperson, dækkende oplysning om aktiviteten og evt. beløbet, der ansøges om.

3. Hvis ansøger udarbejder mangfoldiggjort materiale, skal det fremgå, at Enhedslisten Christianshavns har støttet projektet.

4. Kassereren og en ad hoc gruppe, der bliver nedsat på generalforsamlingen, behandler de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om økonomisk støtte, der falder indenfor afdelingens budget for økonomisk støtte.

5. Afdelingen orienteres om alle de indkomne ansøgninger og om beslutningerne om økonomisk støtte, i den årlige skriftlige beretning.

Ansøgninger, jf. punkt 2 ovenfor sendes til kontaktperson Lis Schertiger-Nielsen, e-mail: christianshavn[snabel-a]enhedslisten.dk

Der er på generalforsamlingen i 2016 nedsat et udvalg, der behandler ansøgningerne.