BY-VISION

Enhedslisten Christianshavn arbejder med en vision for vores bydel. Her på siden kan du kan læse teksten fra en debatpjece som vi udsendte i efteråret 2016. Debatten fortsætter og visionen vil udvikle sig!

Borgerinddragelse i bypolitik

Kontakten mellem borgere, lokaludvalg og myndigheder skal styrkes.

Udviklingen på Christianshavn foregår ofte som et resultat af udviklingen i Storkøbenhavn, Indre by eller Amager med lufthavn og broforbindelse til Sverige.

Christianshavn er et trafikalt nåleøje og forretningsområde for de nye byggerier på Holmen, Refshaleøen og Østamager, hvor bydelens befolkning har ringe indflydelse på de lokale løsninger.

Øs repræsentanter i Borgerrepræsentationen efter kommunevalget 2017 vil arbejde for at styrke Christianshavns lokaludvalg og lokalråd og således medvirke til øget borgerinddragelse i bydelen.

Enhedslistens lokalafdeling vil yderligere gå aktivt ind i planlægning og udvikling af bydelen med forslag til renovering af Torvet, genoprettelse af busslusen i Prinsessegade og forbedring af forholdene for fodgængere og cyklister.

Borgerbudgetter

Efter næste kommunevalg vil Enhedslisten arbejde for oprettelse af borgerbudgetter. Hvad er borgerbudgetter?

Ideen handler om at inddrage borgerne direkte i forvaltning af økonomien i deres lokalområde.

Forvaltningen afsætter penge til løsning af opgaver i afgrænsede områder i bydele, hvor beboerne via fællesmøder bestemmer, hvad penge skal anvendes til. Det kunne f.eks. være daginstitutionsområdet, hvor borgerne kan bestemme, hvordan de penge, der er til rådighed, skal anvendes.

Modellen har været afprøvet i millionbyen Porto Alegra, Brasilien og er under afprøvning i Århus og Kolding.

Vi vil arbejde for, at det bliver praktiseret i Københavns Kommune, så vi på Christianshavn kan få direkte indflydelse på kommunens investeringer i lokalområdet.

Mere viden om borgerbudgetter kan ses på følgende links:

http://cevea.dk/debat/32-velfaerd/639-borgerne-skal-inddrages-kommunernes-budgetter
http://www.fmk.dk/om-kommunen/aktuelle-projekter-i-kommunen/tvaergaaende-projekter/faaborg-midtfyn-i-udvikling/borgerbudget-2016/
http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1285

Bydelsvisioner

Vores bydel er en skøn oase i Storkøbenhavn, hvor kanalerne, voldområderne og havnebassinet afgrænser bydelen og giver det et særligt lokalt præg.

Oprindeligt som et arbejderkvarter for B&W diesel har området også fine traditioner, der udfordres af hastigt stigende indbyggerantal, som kræver en særlig indsats for at bevare særpræget og fastholde en beboersammensætning med forskellighed.

Bydelen kan blive/er blevet en ghetto for velhavere. Vi vil arbejde for bedre forhold for socialt udsatte, børn, unge og ældre samt for en grønnere bydel med by-haver og tag-haveanlæg.

Enhedslisten vil gøre en særlig indsats på følgende områder:

 • Trafik – Opstilling af forureningsmålere i Torvegade og Prinsessegade til dokumentation af forureningen.
  Fartregulering i Torvegade med bump.
  Bedre vilkår for fodgængere – slut med ’løb-for-livet’ ved den ultra korte grønne periode ved passage af Torvegade:
  Bredere cykelstier og etablering af beskyttede cykelruter som videreførelse af brosystemet.
  Etablering af service-bus-linier – eldrevne minibusser, som forbinder Christianshavn med Indre by og genopretning af busslusen.
  Udvidelse og elektrificering af havnebussen, så det bliver et reelt transporttilbud mellem bydelen og indre by – og ikke som nu, hvor havnebussen mest har en funktion som turistoplevelse.
 • Vejudstyr og Torvet – Kreativ renovering af Torvet – renovering, der fremmer miljøet med intelligent beplantning, der opsuger CO2. Intelligent gadebelysning med wi-fi (hot spot) facilitet til glæde for borgere, der ikke har internetadgang.
 • Boligpolitik – Oprettelse af plejehjem på Christianshavn og udvidelse af antal af ældreboliger integreret i de nye boligområder. Flere almen nyttige boliger for både unge og ældre, så det bliver muligt for alle samfundslag at bo på Christianshavn
 • Sociale forhold – Oprette opholdssteder for hjemløse og væresteder for socialt udsatte samt et sundheds- og fikserum på Christianshavn.
  Bekæmpe uligheden: Uligheden er steget, enhedslisten arbejder for en øget indsats på socialområdet, hjælpe eksisterende væresteder, oprette nye og støtte de socialarbejdere, der arbejder på gadeplan.