Drop Lynetteholm

Enhedslisten Christianshavn i aktiv kamp mod Lynetteholm

Derfor har vi nedsat en aktivitetsgruppe, der kan tage aktiv del i kampen med etablering af Lynetteholm og havnetunnel.

Aktivisme er jo svært i disse tider, så i første omgang har aktivitetsgruppen skrevet et læserbrev, som vi håber bliver bragt i Christianshavneren.

Under normale omstændigheder ville vi selvfølgelig have holdt et medlemsmøde om Lynetteholmen og havnetunnelen, og det gør vi lige så snart det er muligt

Har du lyst til at være med i arbejdet mod projektet – eller har nogle gode ideer til hvad vi kan gøre – så hører vi gerne fra dig [email protected]

Læserbrev:

Stop Lynetteholmen og havnetunnel

Der er 50 år til, at Frank Jensens og Lars Løkkes prestigeprojekt Lynetteholmen efter planen skal stå færdigt – men det er nu der skal handles, hvis der skal sættes en stopper for projektet. Og det skal der af mange grunde.

Vi får fortalt, at øen skal være en del af klimasikringen af København og derudover skaffe plads til mange tusind nye boliger for almindelige mennesker. Begge dele er fup.

Stormflodssikring kan gennemføres uden anlæggelse af en ny ø. Man kan bare kigge på den undersøiske barriere, englænderne har lagt i Themsen for at sikre London. Klimasikring er blot et påskud for at gennemføre et projekt, der skal sikre København flere indbyggere (dvs. skatteindtægter) og en havnetunnel, der efter alle beregninger vil øge trafikbelastningen på Christianshavn og i resten af København.

Hvis man vil have flere boliger i Københavnsområdet er vejen ikke en dyrt anlagt kunstig ø. Flere boliger i København – og især billige boliger – bør opføres i et samarbejde med omegnskommunerne på de byggegrunde, der jo allerede eksisterer i hovedstadsregionen. Lynetteholmen vil betyde ekstremt dyre byggegrunde og et tilsvarende dyrt boligbyggeri, der ikke vil være til at betale for almindelige mennesker. Ikke flere rigmandsghettoer i København – og ikke flere spekulative By & Havn-projekter, der som metroanlægget handles for naturområder og gældsætter københavnerne i årevis.

Planerne indebærer, at Lynetteholmen skal være finansieringsgrundlag for etablering af en firesporet havnetunnel. Det er totalt galimatias, da alt peger på, at fremtiden ikke baseres på privatbilisme men derimod en stærkt forbedret kollektiv transport, der for alvor vil kunne bidrage til at sænke CO2-udledningen.

Læg dertil, at der er grund til at frygte, at anlæggelse af Lynetteholm og havnetunnel vil ødelægge havmiljøet i Øresund, hvilket er en af grundene til, at bl.a. Länsstyrelsen i Skåne tager skarp afstand fra projektet.

Arbejdet med at anlægge Lynetteholmen vil samtidig medføre en voldsom trafik-, støj- og forureningsbelastning i hele anlægsperioden.  Beregninger viser, at det f.eks. vil betyde en jordtransport med ca.  700 lastbiler gennem det nordlige Amager og Christianshavn – hver dag – år efter år. Og det starter allerede nu.

Københavns Kommune og By & Havn gennemfører nu VVM vurderingen i små dele ad gangen, og 25. januar udløb høringsfristen allerede for den første del. Det er en uhørt udemokratisk proces, og vi kræver en samlet vurdering på basis af en VVM-undersøgelse, der omfatter hele projektet frem mod færdiggørelsen i 2070.

Vi opfordrer alle christianshavnere – og alle andre i hovedstaden – til at sætte hælene i over for et dyrt og klimabelastende prestigeprojekt og i stedet støtte kampen for København som en grøn og klimavenlig by – også for mennesker med almindelige indtægter.

Lad os sammen gøre projektet lige så forhenværende som de to idémagere, Frank Jensen og Lars Løkke, er i dag.

Anette Thede, Arne Mortensen, Hanne Kolze, Jette Gottlieb, Karsten Ditlevsen, Lise Lansner, Lotte Barfod, Mogens Holm og Rikke Fog Møller – Enhedslisten Christianshavn